Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród dokumentów

Dokument

Prezentujemy Państwu Harmonogram naborów wniosków na 2020 rok.

Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014-2020.

Dokument wskazuje również na instytucje, które będą ogłaszały poszczególne konkursy o dofinansowanie:

1. Urząd Marszałkowski w Lublinie:

 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Pamiętaj, że ogłoszenie o konkursie pojawi się min. 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

Poniżej prezentujemy Państwu Harmonogram naboru wniosków na:

- 2020 rok.

Archiwalne harmonogramy naborow wniosków znajdą Państwo na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wprowadzono zmiany w Harmonogramie

W Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

 1. W zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014 – 2020:
 1. Zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
 1. W zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020:
 1. W działaniu 12.4 Kształcenie zawodowe, który został ogłoszony w lutym br. uzupełniono kolumnę pn. Kwota dofinansowania z budżetu państwa oraz usunięto zapisy warunkujące ogłoszenie konkursu.
 2. Zrezygnowano z konkursu w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, którego ogłoszenie pierwotnie zaplanowano na maj br. Konkurs ten generuje bowiem konieczność realizacji projektu za pośrednictwem operatora Bazy Usług Rozwojowych a potencjalne niepowodzenie na etapie realizacji powoduje zamrożenie znacznych środków. Jest to rozwiązanie praktycznie niestosowane (wyjątek stanowi wdrażanie Działania 10.1 Usługi rozwojowe dla MMŚP). Na obecnym etapie wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 konieczne jest stosowanie przedsięwzięć znanych i sprawdzonych, które gwarantują właściwe wydatkowanie środków.
 3. Zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone.

Zmiany wprowadzono 24 marca 2020 roku.


Data podpisania:

Data wejścia w życie:

Załączniki

 1. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (AKTUALNY 24.03.2020 r.) pdf , 971,42 kB
 2. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (nieaktualny z dnia 29.01.2020 r.) pdf , 414,27 kB
 3. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. ( nieaktualny z dnia 26.11.2019 r.) pdf , 502,06 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry