Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród dokumentów

Dokument

Prezentujemy Państwu Harmonogram naborów wniosków na 2020 rok.

Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014-2020.

Dokument wskazuje również na instytucje, które będą ogłaszały poszczególne konkursy o dofinansowanie:

1. Urząd Marszałkowski w Lublinie:

 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Pamiętaj, że ogłoszenie o konkursie pojawi się min. 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

Poniżej prezentujemy Państwu Harmonogram naboru wniosków na:

- 2020 rok.

Archiwalne harmonogramy naborow wniosków znajdą Państwo na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wprowadzono zmiany w Harmonogramie

W Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

 1. W zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014 – 2020:

  a) w ślad za Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 3 kwietnia 2020 r. C(2020) 2066 final zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 887 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla lubelskiego w Polsce usunięto Działanie 5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT miast subregionalnych, Działanie 5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT miast subregionalnych, Działanie 5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT miast subregionalnych i Działanie 3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych

  b) zrezygnowano z konkursu w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, którego ogłoszenie pierwotnie zaplanowano na kwiecień br. W obliczu zaistniałej nadzwyczajnej sytuacji związanej z trwającą epidemią COVID-19, mając na uwadze zapisy Komunikatu Komisji Europejskiej Tymczasowych ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, środki dedykowane na ww. konkurs zostaną przeznaczone na realizację działań ukierunkowanych na walkę z wirusem SARS-CoV-2.

 1. W zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020:

  a) w Działaniu 12.1 Edukacja przedszkolna w związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym wynikającym z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zmieniono planowany termin rozpoczęcia naboru projektów z marca na czerwiec. Powyższe zostało zaakceptowane uchwałą CXXVII/2584/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 marca 2020 r. oraz uchwałą Nr CXXXVII/2732/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Wstawiono adnotację, iż nabór jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej wynikającej z wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19.

  b) w Działaniu 12.4 Kształcenie zawodowe, w związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym wynikającym z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zmieniono planowany termin rozpoczęcia naboru projektów z miesiąca marca na kwiecień. Powyższe zostało zaakceptowane uchwałą Nr CXXVII/2585/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 marca 2020 r.
  Jednakże, w wyniku dodatkowych konsutacji z Komisją Europejską, nabór w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe został
  anulowany 27.04.2020r.

Zmiany wprowadzono 23 kwietnia 2020 roku.


Data podpisania:

Data wejścia w życie:

Załączniki

 1. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (AKTUALNY z dnia 23.04.2020 r.) pdf , 965,67 kB
 2. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (nieaktualny z dnia 24.03.2020 r.) pdf , 971,42 kB
 3. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (nieaktualny z dnia 29.01.2020 r.) pdf , 414,27 kB
 4. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. ( nieaktualny z dnia 26.11.2019 r.) pdf , 502,06 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry