Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Informacja dotycząca wyników oceny formalno- merytorycznej

W dniach od 1 marca 2019 r. do 3 czerwca 2019 r.  w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK, została przeprowadzona ocena formalno-merytoryczna projektów.

Dokonano oceny formalno- merytorycznej  41 projektów, które zostały złożone do IOK w dniach od 18.12.2018 r. do 21.12.2018 r., z czego:

  • 34 projektów spełniło kryteria formalne, kryteria ogólne zerojedynkowe oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów i zostało skierowanych do negocjacji ;
  • 7 projektów nie spełniło kryteriów formalnych i/lub  kryteriów ogólnych zerojedynkowych i/lub nie uzyskało wymaganej liczby punktów i zostało negatywnie ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej
  • 1 projekt został zwrócony do etapu weryfikacji warunków formalnych. W ramach ponownej weryfikacji warunków formalnych projekt spełnił warunki formalne i został skierowany do etapu oceny formalno-merytorycznej na trwające posiedzenie KOP.
Załączniki
  1. Plik PDF Lista projektów skierowanych do negocjacji pdf , 161,02 kB
  2. Plik PDF Lista projektów negatywnie ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej pdf , 132,65 kB
  3. Plik PDF Lista zawierająca wniosek, który został zwrócony do ponownej weryfikacji warunków formalnych pdf , 122,66 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Komunikaty

Dostępnych 29 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

RPO WL (RPO Lubelskie)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry