Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Lista projektów skierowanych do ponownej weryfikacji warunków formalnych w wyniku zwrotu wniosków z etapu negocjacji.

W dniach od 15.07.2019 r. do 16.07.2019 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK, została przeprowadzona weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do ponownej weryfikacji warunków formalnych w wyniku zwrotu wniosku z etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy
z pracodawcami Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na  etapie negocjacji 2 wnioski skierowano do uzupełnienia/ poprawy braków formalnych lub oczywistych omyłek.

Załączniki
  1. Plik PDF Lista projektów skierowanych do ponownej weryfikacji warunków formalnych w wyniku zwrotu wniosków z etapu negocjacji. pdf , 212,17 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Komunikaty

Dostępnych 29 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

RPO WL (RPO Lubelskie)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry