Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Raport z sesji otwarcia

W dniach od 27.12.2018 r. do 31.12.2018 r.  w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, miało miejsce otwarcie wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18, ogłoszony w dniu 26 września 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Załączniki
  1. Plik PDF Lista wszystkich projektów które wpłynęły w odpowiedzi na nabór pdf , 263,02 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Komunikaty

Dostępnych 29 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

RPO WL (RPO Lubelskie)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry