Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Zmiana regulaminu konkursu

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.3 pkt 6) Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Instytucja Organizująca Konkursu informuje,iż w dniu 20 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zmiany w Regulaminie konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18 na realizację projektóww ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Zmiany w ww. Regulaminie konkursu wynikają z konieczności dostosowania załączników tj. wzoru umów o dofinansowanie realizacji projektu oraz umów o partnerstwie w kontekście zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (tzw. rozporządzenie Omnibus).

Wprowadzone w Regulaminie konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18 zmiany obowiązują od dnia 21 sierpnia 2019 r..

Załączniki
  1. Plik PDF Regulamin konkursu po zmianie z 20.08.2019 pdf , 1,23 MB
  2. Plik PDF Wykaz zmian pdf , 331,38 kB
  3. Archiwum Załączniki do Regulaminu zip , 23,24 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Komunikaty

Dostępnych 29 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

RPO WL (RPO Lubelskie)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry