Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Wyniki I etapu weryfikacji warunków formalnych

W dniach od 2 stycznia  2019 r. do 18 stycznia 2019  r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK, została przeprowadzona weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały złożone w odpowiedzi na nabór nr RPLU. 11.02.00-IZ.00-06-002/18, ogłoszony w dniu 26 września 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Nabór nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18.

       Do IOK zostało złożonych 43 wnioski w dniach od 29.10.2018 r. do 21.12.2018 r. 

W ramach I etapu weryfikacji warunków formalnych dokonano weryfikacji 43 wniosków, 
z czego:

  • 30 wniosków spełniło warunki formalne,
  • 13 wniosków skierowano do uzupełnienia/ poprawy braków formalnych lub oczywistych omyłek.
Załączniki
  1. Plik PDF Lista wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek pdf , 203,37 kB
  2. Plik PDF Lista wniosków, które spełniły warunki formalne pdf , 232,93 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Komunikaty

Dostępnych 29 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

RPO WL (RPO Lubelskie)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry