Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Informacja dotycząca wyników oceny formalno-merytorycznej - I runda konkursowa

W dniach od 28 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK, została przeprowadzona ocena formalno-merytoryczna projektów, które zostały złożone w odpowiedzi na nabór nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20, ogłoszony w dniu 19 lutego 2020 r.

Dokonano oceny formalno-merytorycznej 73 projektów, z czego:

  • 41 projektów spełniło kryteria formalne, kryteria ogólne zerojedynkowe oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów i zostało skierowanych do negocjacji;
  • 32 projekty nie spełniło kryteriów formalnych i/lub kryteriów ogólnych zerojedynkowych i/lub nie uzyskało wymaganej liczby punktów i zostało negatywnie ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej;
  • 1 projekt został zwrócony do ponownej weryfikacji warunków formalnych.

Załączniki

  1. Plik PDF Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji pdf , 211,04 kB
  2. Plik PDF Lista projektów, które nie spełniają kryteriów formalnych i/lub kryteriów ogólnych zerojedynkowych i/lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów i zostały negatywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej pdf , 190,96 kB
  3. Plik PDF Lista wniosków, które zostały zwrócone do ponownej weryfikacji warunków formalnych pdf , 111,39 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Komunikaty

Dostępnych 58 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Michał Kusiak (EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry