Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu oceny formalno-merytorycznej - I RUNDA KONKURSOWA

W dniu 7 października 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
(ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosku, który został skierowany do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybieńna etapie oceny formalno-merytorycznej.

Z powodu dostrzeżenia uchybień na etapie oceny formalno-merytorycznej w wyniku ponownej weryfikacji warunków formalnych na podstawie Karty weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych, z czego:

  • 1 wniosek skierowano do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

Załączniki

  1. Plik PDF Lista zawierająca wniosek skierowany do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek pdf , 194,84 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Komunikaty

Dostępnych 58 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Michał Kusiak (EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry