Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20

Pyt. nr 1: Czy opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, wydawana przez zespoły orzekające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jest dokumentem spełniającym wymogi określone w definicji uczeń/dziecko z niepełnosprawnością.

Odp.: Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, definicja zawarta w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014- 2020‘’ może być potraktowana rozszerzająco, co oznacza, że opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, wydawana przez zespoły orzekające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, może zostać uznana (w świetle zapisów Wytycznych) za dokument spełniający wymogi określone w definicji uczeń/dziecko z niepełnosprawnością.

Komunikaty

Dostępnych 58 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Marlena Wójtowicz (DW EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry