Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

KOMUNIKAT z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zawieszenia konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

KOMUNIKAT

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie zawieszenia konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, iż w dniu 10 lipca 2020 r. zostanie zawieszony konkurs nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna RPO WL na lata 2014-2020.

W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie projektu w przedmiotowym konkursie można składać do dnia 9 lipca 2020 r. do godz. 15:30.

Zgodnie z Rozdziałem II pkt 2.5 ppkt 3 Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr CXVII/2390/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. z późn. zm. Instytucja Organizująca Konkurs może podjąć decyzję o zawieszeniu konkursu w przypadku, gdy łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs przekroczy 125% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ramach przedmiotowego konkursu wynosi 19 678 707,00 zł, łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 24 698 997,53 zł i stanowi 125,51 % kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt Kontaktowy, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1;
tel. (81) 44 16 843; infolinia 800 888 337; efs@lubelskie.pl; www.rpo.lubelskie.pl.

Zgodnie z Rozdziałem II pkt 2.5 ppkt 5 Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 , zwracamy uwagę, że I runda konkursowa trwa do 7 lipca 2020 r.

Komunikaty

Dostępnych 58 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry